1_HR_01

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA AWF POZNAŃ (w ramach subwencji MNiSW)

Aktualizacja: 26/02/2020

Poniżej, w tabeli, została przedstawiona podstawa podziału środków na działalność naukową w 2020 roku: dorobek naukowy jednostek uczelni (lata 2017-2019: publikacje indeksowane, granty i patenty).


TABELA
Opracowanie: Anna Kamińska - Abram

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy
(tel. 61 835 51 12 e-mail:
)