1_HR_01

Badania naukowe - Komisja Bioetyczna

KOMISJA BIOETYCZNA PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU


Do zadań Komisji należy:
1) weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym,
2) wyrażanie opinii o projektach eksperymentów medycznych z uwzględnieniem kryteriów etycznych
oraz celowości i wykonalności projektu,
3) prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków i podjętych uchwał,
4) okresowy przegląd realizacji długookresowych projektów badawczych.

Wnioski o wyrażenie opinii przez Komisję mogą składać pracownicy Uniwersytetu Medycznego, jednostki organizacyjne Uczelni, a także podmioty, na których zlecenie jednostki lub pracownicy Uczelni mają zamiar wykonywać badania.
Komisja rozpatruje również wnioski składane przez 
jednostki szkolnictwa wyższego działające na terenie Poznania.
droppedImage
wykrzyknik

Pracowników oraz doktorantów AWF Poznań prosimy, aby wnioski do Komisji Bioetycznej
w pierwszej 
kolejności składać do Sekcji Nauki.


Sekretariat Komisji Bioetycznej zwraca się również z prośbą do wszystkich wnioskodawców o przesyłanie wypełnionych formularzy w wersji WORD (bez załączników i bez podpisów) na adres e-mail:

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ ORAZ FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:
http://www.bioetyka.ump.edu.pl/BADANIA_NAUKOWE_NIESPONSOROWANE.html

Sekretariat Komisji:

ul. Bukowska 70, pok. A204 
60-812  Poznań
(Uniwersyteckie Centrum Stomatologii)

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 8.00 - 15.00


Obsługa administracyjna Komisji:

mgr Barbara Undrych
telefon: (61) 854-73-36