1_HR_01

Badania naukowe - Komisja Bioetyczna

KOMISJA BIOETYCZNA PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU


Do zadań Komisji należy:
1) weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym,
2) wyrażanie opinii o projektach eksperymentów medycznych z uwzględnieniem kryteriów etycznych
oraz celowości i wykonalności projektu,
3) prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków i podjętych uchwał,
4) okresowy przegląd realizacji długookresowych projektów badawczych.

Wnioski o wyrażenie opinii przez Komisję mogą składać pracownicy Uniwersytetu Medycznego, jednostki organizacyjne Uczelni, a także podmioty, na których zlecenie jednostki lub pracownicy Uczelni mają zamiar wykonywać badania.
Komisja rozpatruje również wnioski składane przez 
jednostki szkolnictwa wyższego działające na terenie Poznania.

KB w 2021
wykrzyknik

Pracowników oraz doktorantów AWF Poznań prosimy, aby wnioski do Komisji Bioetycznej
w pierwszej 
kolejności składać do Sekcji Nauki.


Sekretariat Komisji Bioetycznej zwraca się również z prośbą do wszystkich wnioskodawców o przesyłanie wypełnionych formularzy w wersji WORD (bez załączników i bez podpisów) na adres e-mail:

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ ORAZ FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:
http://www.bioetyka.ump.edu.pl/BADANIA_NAUKOWE_NIESPONSOROWANE.html

Sekretariat Komisji:

ul. Bukowska 70, pok. A204 
60-812  Poznań
(Uniwersyteckie Centrum Stomatologii)

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 8.00 - 15.00


Obsługa administracyjna Komisji:

mgr Barbara Undrych
telefon: (61) 854-73-36