1_HR_01

Badania naukowe - Komisja Bioetyczna

KOMISJA BIOETYCZNA PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
ul. Fredry 10, 61-701 POZNAŃ

Do zadań Komisji należy:
1) weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym,
2) wyrażanie opinii o projektach eksperymentów medycznych z uwzględnieniem kryteriów etycznych
oraz celowości i wykonalności projektu,
3) prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków i podjętych uchwał,
4) okresowy przegląd realizacji długookresowych projektów badawczych.

Wnioski o wyrażenie opinii przez Komisję mogą składać pracownicy Uniwersytetu Medycznego, jednostki organizacyjne Uczelni, a także podmioty, na których zlecenie jednostki lub pracownicy Uczelni mają zamiar wykonywać badania.
Komisja rozpatruje również wnioski składane przez 
jednostki szkolnictwa wyższego działające na terenie Poznania.


TERMINY posiedzeń Komisji w roku 2017:

- 11.05.17 (dokumenty dot. badań naukowych należy złożyć najpóźniej do dnia 4.05.17)

- 22.06.17 (dokumenty dot. badań naukowych należy złożyć najpóźniej do dnia 14.06.17);

lipiec i sierpień - przerwa wakacyjna - posiedzenia Komisji Bioetycznej nie odbywają się;

- 07.09.17 (dokumenty dot. badań naukowych należy złożyć najpóźniej do dnia 31.08.17);

- 05.10.17 (uwaga!środa);(dokumenty dot. badań naukowych należy złożyć do dnia 28.09.17);

- 09.11.17 (dokumenty dot. badań naukowych nalezy złożyć najpóźniej do dnia 02.11.17);

- 07.12.17 (dokumenty dot. badań naukowych należy złożyć najpóźniej do dnia 30.11.17).

wykrzyknik

Pracowników oraz doktorantów AWF Poznań prosimy, aby wnioski do Komisji Bioetycznej
w pierwszej 
kolejności składać do Sekcji Nauki.
ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ ORAZ FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

http://www.bioetyka.ump.edu.pl/BADANIA_NAUKOWE_NIESPONSOROWANE.html

Sekretariat Komisji: (od 20.11.17 - nowy adres!)

ul. Bukowska 70, pok. A204 
60-812  Poznań
(Uniwersyteckie Centrum Stomatologii)

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 8.00 - 15.00


Obsługa administracyjna Komisji:

mgr Barbara Undrych
telefon: (61) 854-62-51
fax: (61) 854-61-07