1_HR_01

Rozwój Młodych Pracowników Nauki

Aktualizacja: 20.01.2020

Informujemy, że Prorektor ds. Nauki AWF Poznań ogłosił konkurs dla Młodych Pracowników Nauki o środki finansowe na realizację projektów badawczych na 2020 rok.
Wnioski konkursowe mogą składać:
- pracownicy badawczo – dydaktyczni, którzy nie przekroczyli 35 roku życia (w roku składania wniosku),
- studenci studiów doktoranckich oraz uczestnicy szkoły doktorskiej

skan komunikat
Termin składania wniosków upływa 31.01.2020
Miejsce składania wniosków: Sekcja Nauki (Budynek Rektoratu, pok. 111)

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK - NOWY PROJEKT BADAWCZY

WNIOSEK - KONTYNUOWANY PROJEKT BADAWCZY