Wykonawcy

Wykonawcy:

• dr hab. Małgorzata Bronikowska (Pracownia Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu),
• dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski (Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej) – koordynator zadania 1,
• mgr Agata Glapa (Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej) – sekretariat,
• dr Zbigniew Kasprzak (Zakład Higieny),
• dr Ida Laudańska-Krzemińska (Zakład Studiów nad Aktywnością Fizyczną i Promocją Zdrowia),
• dr hab. prof. AWF Janusz Maciaszek (Zakład Studiów nad Aktywnością Fizyczną i Promocją Zdrowia),
• dr hab. prof. AWF Beata Pluta (Katedra Rekreacji),
• dr hab. Rafał Stemplewski (Zakład Studiów nad Aktywnością Fizyczną i Promocją Zdrowia),
• dr hab. prof. AWF Robert Szeklicki (Zakład Studiów nad Aktywnością Fizyczną i Promocją Zdrowia) – koordynator zadania 2,
• dr hab. Maciej Tomczak (Zakład Psychologii).

Wykonawcy:

·         dr hab. Małgorzata Bronikowska (Pracownia Olimpizmu i Etnologii Sportu),

·         dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski (Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej) – koordynator zadania 1,

·         mgr Agata Glapa (Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej) – sekretariat,

·         dr Zbigniew Kasprzak (Zakład Higieny),

·         dr Ida Laudańska-Krzemińska (Zakład Podstaw Wychowania Zdrowotnego),

·         dr hab. prof. AWF Janusz Maciaszek (Zakład Studiów nad Aktywnością Fizyczną i Promocją Zdrowia),

·         dr hab. prof. AWF Beata Pluta (Katedra Rekreacji),

·         dr hab. Rafał Stemplewski (Zakład Studiów nad Aktywnością Fizyczną i Promocją Zdrowia),

·         dr hab. prof. AWF Robert Szeklicki (Zakład Studiów nad Aktywnością Fizyczną i Promocją Zdrowia) – koordynator zadania 2,

·         dr hab. Maciej Tomczak (Zakład Psychologii).