1_HR_01

Akcje Marii Skłodowskiej - Curie

MSC-logoCel działań Marii Skłodowskiej – Curie

W ramach akcji Marii Skłodowskiej – Curie wspierane są działania w obszarze:

→ szkoleń, pozwalających na rozwój kariery naukowej, zdobycia nowych umiejętności, poszerzenia kompetencji szczególnie w zakresie innowacji,

→ mobilności (międzynarodowej i międzysektorowej), która pozwala na prowadzenie badań w dowolnej instytucji na wszystkich etapach kariery naukowej

→ współpracy między sektorami naukowymi a przedsiębiorstwami


Kto może złożyć wniosek?

NAUKOWIEC, który chciałby rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach zarówno w sektorze akademickim, jak i biznesowym. Stypendia Marii Skłodowskiej – Curie to szansa na prowadzenie badań w dowolnie wybranej instytucji.

INSTYTUCJA, która jest zainteresowana rozwijaniem zasobów ludzkich poprzez: przyjmowanie naukowców z całego świata, wysyłanie swoich pracowników do placówek zagranicznych albo wymianę personelu pomiędzy instytucjami partnerskimi.


Rodzaje stypendiów

msc-if

msc-instytucje

Przydatne linki:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
baza informacji, oficjalna strona KE związana z możliwościami działań w ramach stypendiów Marie Skłodowskiej - Curie 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
Participant Portal, informacje o zasadach i konkursach, portal do składania wniosków

http://ec.europa.eu/euraxess/
Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców

http://www.euraxess.pl
Polskie Centrum Informacji dla Naukowców


Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE oraz http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en