1_HR_01

Granty ERC

ERC-logo

GRANTY ERC

Cel konkursów ERC

Celem Grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) jest wspieranie nowatorskich projektów badawczych, które będą przekraczały obecny stan wiedzy. W tym przypadku klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia, mile widziane są projekty interdyscyplinarne.
W konkursach ERC naukowcy samodzielnie określają temat i zakres badań. 

Charakterystyka konkursów

Wniosek o Grant ERC składa Principal Investigator (czyli Główny Badacz), który może pracować samodzielnie przy projekcie lub stworzyć swój własny zespół badawczy. Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju. Projekty wykonywane są w wybranej instytucji goszczącej, która musi mieć siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z PR Horyzont 2020. Dla uczonych pracujących w tych krajach instytucją goszczącą może być instytucja macierzysta. 

Projekty badawcze mogą trwać maksymalnie 5 lat, a z uzyskanego dofinansowania można pokryć koszty takie jak: wynagrodzenia dla Głównego Badacza i członków zespołu, zakup aparatury, odczynników, materiałów niezbędnych do wykonania badań, a także opłat konferencyjnych, podróży służbowych, czy kosztów podwykonawstwa. 

Wniosek o Grant ERC należy złożyć online, poprzez Participant Portal.  Szczegóły i warunki konkursu zawarte są w Programach Pracy (Work Programme 2016 oraz Work Programme 2017). 

Warto wiedzieć, że przy ocenie wniosku o Grant ERC brane są pod uwagę dwa główne elementy: osoba, dorobek Głównego Badacza oraz naukowa i innowacyjna wartość pomysłu


Typy konkursów


ERC Starting Grants (StG) – przeznaczony dla początkujących naukowców, którzy są od 2 do 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora. Maksymalna kwota dofinansowania w tym grancie to 1,5 mln euro!  Więcej informacji TUTAJ

ERC Consolidator Grants (CoG)– skierowany do naukowców u progu samodzielności badawczej (tj. od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora). Na tym etapie wymagane jest, aby naukowiec posiadał kilka publikacji bez udziału promotora oraz miał w swoim dorobku kilka wystąpień na międzynarodowych konferencjach. W tym grancie jest możliwość uzyskania dofinansowania nie przekraczającego kwoty 2 mln euro!

ERC Advanced Grants (AdG)– propozycja dla doświadczonych naukowców, którzy mają udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 10 lat, w tym wskazane jest posiadanie co najmniej 10 publikacji jako senior author
w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których jedna została przetłumaczona na inny język, albo posiadanie:

  • 5 patentów,
  • 10 prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
  • 3 wypraw badawczych prowadzonych przez naukowca,

Grant ERC AdG to najwyższa kwota dofinansowania spośród wszystkich, ponieważ ubiegać się można o 2, 5 mln euro! 

Terminy naborów wniosków o Granty ERC

Zgodnie z Programami Pracy na 2016 i 2017 rok wnioski składać można zgodnie z poniższym harmonogramem:Termin otwarcia
naboru wniosków

Ostateczny termin
złożenia wniosku

ERC Starting Grants

03.08.2017

17.10.2017

ERC Consolidator Grants

20.10.2016

09.02.2017

ERC Advanced Grants

16.05.2017

31.08.2017Więcej informacji

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu ERC zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony European Research Council.  http://erc.europa.eu

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE oraz http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en