1_HR_01

Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?

ekspert

Kto może być ekspertem KE?
Ekspertem może zostać każda osoba,która posiada wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w dowolnej sferze badawczej, jak i przemyśle. Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną kominikację.

Jakie są obowiązki eksperta KE?
Głównym zadaniem eksperta jest ocenianie wniosków o granty w ramach PR HORYZONT 2020. Ponadto ekspert monitoruje postępy realizacji zaakceptowanych projektów, a także wspiera politykę naukową Unii Europejskiej
(np. przy przygotowywaniu przyszłych programów ramowych).

Jak zarejestrować się w bazie ekspertów?
Osoby zainteresowane składają swoją aplikację online poprzez zalogowanie się na stronie: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Warto zauważyć, że nie ma określonego ostatecznego terminu końcowego, ale warto zarejestrować się już teraz!!!

Co decyduje o wyborze recenzentów przez KE?
Wybór opiera się głównie na kompetencjach merytorycznych i doświadczeniu kandydata na eksperta. Ponadto powinna być zachowana równowaga pomiędzy recenzentami ze środowiska akademickiego i z przemysłu, a także z poszczególnych krajów i regionów. KE promuje udział kobiet w zespołach eksperckich.

Jakie informacje są potrzebne do rejestracji?
Przede wszystkim rejestrując się bazie ekspertów należy podać jak najwięcej informacji o swoich kwalifikacjach
i doświadczeniu.

Jakie są korzyści z bycia ekspertem KE?
- zdobycie doświadczenia, które może okazać się przydatne przy pisaniu wniosków o granty
- nawiązanie kontaktów z innymi, wybitnymi specjalistami
- otrzymanie dodatkowych profitów pieniężnych w wysokości 450 euro za jeden dzień pracy. Poza tym opłacone 
są koszty związane z podróżą do Brukseli, dieta i ryczałt za nocleg również jest zapewniony!!!


Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE oraz http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en