1_HR_01

O programie

horyzon logo

HORYZONT 2020 to:
  • największy w historii program ramowy UE, który łączy wszystkie środki na finansowanie badań naukowych, innowacyjnych. Budżet programu na lata 2014 – 2020 wynosi 77,028 mld euro!!!

  • spójny system finansowania: zaczynając od koncepcji naukowej, poprzez etap badań,aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii,
  • główny element Strategii Europa 2020, Unii Innowacji oraz Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w odpowiedzi na współczesne problemy społeczne, a także pozwalający na wzmocnienie pozycji UE na świecie w zakresie badań naukowych, technologii i innowacji

Struktura programu HORYZONT 2020 oparta została na trzech głównych filarach:

graf


Ponadto w ramach programu Horyzont 2020 finansowane są działania, które mają na celu:

  • promowanie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa wśród państw słabiej rozwiniętych pod względem ekonomicznym poprzez następujące konkursy: Teaming, Twinning, Era Chairs
  • przybliżenie nauki społeczeństwu,
  • łączenie badań, innowacji i edukacji we Wspólnotach Wiedzy i Innowacji przez Europejski instytut Innowacji, Technologii (EIT),
  • wsparcie działań Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC) nienależących do obszaru badań jądrowych,
  • wdrażanie programu EURATOM (2014 – 2018)

 

Więcej informacji o programie HORYZONT 2020 znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE oraz http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en