1_HR_01

Koła naukowe

Obecnie działają 23 Studenckie Koła Naukowe na AWF Poznań.

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do wstąpienia w szeregi Studenckich Kół Naukowych
i do angażowania się w proponowane inicjatywy.

Osoby zainteresowane problematyką badawczą Koła Naukowego prosimy o bezpośredni kontakt z jego opiekunem.


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REHABILITACJI

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOLOGII I OCHRONY PRZYRODY

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Wojciech Jarosz (e-mail:

Problematyka badawcza:
- biologiczne skażenie środowiska,
- genetyczne uwarunkowania wyniku sportowego;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTERAPII

Katedra Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej
ul. Droga Dębińska 10 c, Poznań
Opiekun: dr Patrycja Rąglewska (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- dostępność rehabilitacji,
- ocena wad postawy w badaniach masowych dzieci i młodzieży,
- urazowość wśród dzieci w środowiskach wiejskich i miejskich;

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PROMOCJI ZDROWIA

Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- kreowanie i realizowanie zainteresowań naukowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego związanych
z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną oraz problematyką pokrewną;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZAKŁADU DYDAKTYKI AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF (e-mail:

Problematyka badawcza:
- różne aspekty pracy w zakresie wychowania fizycznego,
- aktywność fizyczna uczniów,
- profilaktyka i korekta wad postawy;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SEKCJA PŁYWANIA I RATOWNICTWA WODNEGO

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego
ul. Droga Dębińska 10 c, Poznań
Opiekun: dr Katarzyna Antosiak-Cyrak (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- analiza techniki ruchu w pływaniu sportowym,
- technika ruchu w pływaniu synchronicznym,
- skuteczność akcji w ratownictwie wodnym,
- rytm ruchu w ujęciu indywidualnym i grupowym,
- motoryczność kobiet w wieku dojrzałym;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „SPORT I NAUKA” 

Zakład Teorii Sportu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekunowie: prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk; dr Krzysztof Karpowicz (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- obszar zainteresowań dotyczy szeroko pojętej Teorii Sportu oraz Teorii Treningu Sportowego;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "MEDYCYNA DLA SPORTU"

Zakład Medycyny Sportu i Traumatologii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Przemysław Lutomski (e-mail:

Problematyka badawcza:
- rehabilitacja medyczna pacjentów aktywnych sportowo,
- pierwsza pomoc w urazach sportowych,
- doping w sporcie;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOMECHANIKI

Zakład Biomechaniki 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Michał Murawa (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- empiryczne poznawanie zastosowań biomechanicznych torów pomiarowych;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "POINTA"

Zakład Biomechaniki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Joanna Gorwa (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- charakterystyka przebiegu sił reakcji podłoża podczas lądowań w podstawowych elementach tańca klasycznego, współczesnego, folklorystycznego, hip-hop,
- poziom wartości maksymalnych momentów sił w statyce generowanych przez główne zespoły mięśniowe tancerzy,
- poziom mocy rozwijanej przez zespoły mięśniowe tancerzy podczas wyskoku dosiężnego oraz „skoczności”,
- charakterystyka epidemiologiczna tancerzy dotyczącej historii urazów i bólów kręgosłupa oraz innych elementów strukturalnych i funkcjonalnych narządu ruchu,
- związku pomiędzy najczęściej występującymi kontuzjami w tańcu a konkretnymi elementami choreograficznymi;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej

ul. Królowej Jadwigi 27/39 (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: mgr Adam Prokopczyk

Problematyka badawcza:
- bezpieczeństwo w życiu codziennym
- profilaktyka, identyfikacja, zwalczanie zagrożeń w życiu codziennym
- aktywność fizyczna jako forma kształtowania bezpieczeństwa

 WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE - SEKCJA GEOGRAFICZNO – KRAJOZNAWCZA

Zakład Geoekologii Turystyki i Rekreacji 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)

Opiekunowie: dr Beata Kaczor (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- aktywizacji studentów w zakresie geografii turystycznej i krajoznawstwa,
- organizacja warsztatów badawczych,
- turystyka a środowisko naturalne;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – SEKCJA HISTORII KULTURY I SZTUKI

Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)

Opiekun: dr Izabela Wyszowska (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- turystyka biograficzna,
- turystyka religijna,
- turystyka etniczna,
- muzealnictwo jako forma turystyki kulturalnej,
- miasta historyczne i ich turystyczne wykorzystanie;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SPORTÓW TRADYCYJNYCH I ETNOLOGII SPORTU

Pracownia Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Małgorzata Bronikowska, prof. AWF (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- etnologia sportu, która zajmuje się badaniem starych form kultury fizycznej w szerokim jej rozumieniu, począwszy od prostych zabaw ludowych poprzez bardziej ustrukturalizowane gry i sporty, skończywszy na nowo powstających formach aktywności ruchowej w ujęciu historycznym, antropologicznym oraz socjologicznym,
- olimpizm, w ramach którego badaniu poddawane są zarówno wątki historyczne dotyczące tego obszaru (początki starożytnych i nowożytnych igrzysk, ich rozwój) jak i współczesna problematyka związana z działalnością Ruchu Olimpijskiego na czele z MKOl oraz dylematy związane z edukacją olimpijską jako dopełnieniem wychowania młodego człowieka poprzez sport; 


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ANIMACJI CZASU WOLNEGO

Katedra Rekreacji
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Beata Pluta, prof. AWF (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- rozwijanie życia naukowego wśród studentów i doktorantów,
- głównie specjalności Rekreacja oraz Animacja Czasu Wolnego,
- rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
- popularyzacja wiedzy w zakresie nowoczesnych form rekreacji, prozdrowotnego i aktywnego stylu życia,
- promowanie Katedry Rekreacji AWF w Poznaniu;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MENADŻER TURYSTYKI I REKREACJI

Zakład Ekonomiki Turystyki i Informatyki

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek (e-mail:
) dr Joanna Śniadek (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- współczesne trendy w turystyce i hotelarstwie na rynku krajowym i międzynarodowym,
- czynniki wyboru oferty turystycznej i rekreacyjnej,
- zachowanie konsumentów usług turystycznych i rekreacyjnych w dobie indywidualizacji i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- zarządzanie i marketing w działalności turystycznej, hotelarskiej i rekreacyjnej;

 


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY ZAKŁADZIE TIM ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH. 

Zakład Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Hala Sportowa)
Opiekun: dr Robert Śliwowski
(e-mail: )

Problematyka badawcza:
- Zagadnienia związane z grami zespołowymi, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DIETETYCY AWF POZNAŃ - DIETETYKA KLINICZNA

Zakład Fizjologii i Biochemii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Budynek Główny)
Opiekun: dr Ewa Śliwicka (e-mail:
 )

Problematyka badawcza:
- dietetyka, leczenie żywieniowe i żywienie kliniczne,
- leczenie żywieniowe w chorobach metabolicznych, układu pokarmowego, chorobach nowotowrowych, chorobach układu krążenia, alergiach i nietolerancjach pokarmowych, schorzeniach dermatologicznych;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DIETETYCY AWF POZNAŃ - DIETETYKA SPORTOWA

Zakład Fizjologii i Biochemii

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Budynek Główny)
Opiekun: dr Ewa Śliwicka (e-mail: 
)

Problematyka badawcza:
- wpływ diety lub określonego sposobu żywienia na zdolności wysiłkowe osób aktywnych fizycznie,
- stosowanie strategii żywieniowych mających na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia, wydolności fizycznej i składu ciała;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DIETETYCY AWF POZNAŃ - ŻYWIENIE DZIECI 

Zakład Żywności i Żywienia

ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Anna Gogojewicz (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, szcególnie prawidłowego żywienia zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia;

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DIETETYCY AWF POZNAŃ - ŻYWIENIE W TROSCE O PLANETĘ

Zakład Żywności i Żywienia
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Agnieszka Bilska (e- mail:
 )

Problematyka badawcza: 

- wpływ wyborów na eksploatację środowiska,
- dług ekologiczny,
- żywienie zgodne z trendem "no waste",
- diety wegetariańskie;

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRACOWNIA NAUK O TAŃCU AWF POZNAŃ

Katedra Tańca i Gimnastyki
ul. Droga Dębińska 7, Poznań
Opiekun: mgr Paulina Wycichowska (e-mail:
 )

Problematyka badawcza:
- charakterystyka różnych technik ruchu i tańca,
- analiza choreologiczna,
- metodologia nauczania tańca w obrębie jego różnych gatunków, technik i sytylów,
- taniec a naukai o zdrowiu: profilaktyka zdrowia, funkcje terapeutyczne,
- taniec w odniesieniu do innych nauk - ujęcie multidyscyplinarne;

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY ZAKŁADZIE TURYSTYKI SPORTOWEJ 

Zakład Turystyki Sportowej
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Mateusz Rozmiarek
()

Problematyka badawcza: 
- utrwalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu turystyki sportowej,
- potencjał regionów do rozwoju turystyki sportowej,
- trendy w turystyce sportowej, 
- skutki organizacji eventów sportowych dla destynacji turystycznych;


 


 ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOLOGII

Zaklad Nauk Biologicznych ZWKF w Gorzowie Wlkp.
ul. Orląt Lwowskich 4-6, Gorzów Wlkp. 
Opiekun: dr Wioletta Brzenczek-Owczarzak (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego,
- różne aspekty treningu zdrowotnego i sportowego,
- uwarunkowania aktywności osób starszych;STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PARAZYTOLOGII

Zaklad Nauk Biologicznych ZWKF w Gorzowie Wlkp.
ul. Orląt Lwowskich 4-6, Gorzów Wlkp. 
Opiekun: dr Agata Stapf (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu biologii i ekologii pasożytów,
- znaczenie epidemiologiczne zarażeń helmintami dzikich zwierząt,
- skażenie środowiska formami dyspersyjnymi pasożytów;STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE przy Uczelnianym Klubie Olimpijczyka

Zaklad Nauk Humanistycznych i Społecznych
F-Budunek dydaktyczny fizjoterapii, ul. Orląt Lwowskich 4-6, 66-400 Gorzów Wielkoposki 
Opiekun: dr Dorota Pilecka (e-mail:
d )

Problematyka badawcza:
- propagowanie olimpizmu, wartości olimpijskich,
- współdziałanie ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenie działalności badawczej oraz publikacyjnej w zakresie szeroko rozumianej tematyki olimpijskiej.