1_HR_01

Koła naukowe

Obecnie działają 23 Studenckie Koła Naukowe na AWF Poznań.

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do wstąpienia w szeregi Studenckich Kół Naukowych
i do angażowania się w proponowane inicjatywy.

Osoby zainteresowane problematyką badawczą Koła Naukowego prosimy o bezpośredni kontakt z jego opiekunem.


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REHABILITACJI

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOLOGII I OCHRONY PRZYRODY

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Wojciech Jarosz (e-mail:

Problematyka badawcza:
- biologiczne skażenie środowiska,
- genetyczne uwarunkowania wyniku sportowego;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTERAPII

Katedra Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej
ul. Droga Dębińska 10 c, Poznań
Opiekun: dr Patrycja Rąglewska (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- dostępność rehabilitacji,
- ocena wad postawy w badaniach masowych dzieci i młodzieży,
- urazowość wśród dzieci w środowiskach wiejskich i miejskich;

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PROMOCJI ZDROWIA

Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- kreowanie i realizowanie zainteresowań naukowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego związanych
z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną oraz problematyką pokrewną;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZAKŁADU DYDAKTYKI AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF (e-mail:

Problematyka badawcza:
- różne aspekty pracy w zakresie wychowania fizycznego,
- aktywność fizyczna uczniów,
- profilaktyka i korekta wad postawy;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW

Zakład Pedagogiki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekunowie: dr Ewa Koprowiak, dr Aleksandra Lubczyńska (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- zagadnienia pedagogiki specjalnej,
- pedagogika wychowawcza towarzysząca rehabilitacji osób niepełnosprawnych;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SEKCJA PŁYWANIA I RATOWNICTWA WODNEGO

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego
ul. Droga Dębińska 10 c, Poznań
Opiekun: dr Katarzyna Antosiak-Cyrak (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- analiza techniki ruchu w pływaniu sportowym,
- technika ruchu w pływaniu synchronicznym,
- skuteczność akcji w ratownictwie wodnym,
- rytm ruchu w ujęciu indywidualnym i grupowym,
- motoryczność kobiet w wieku dojrzałym;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGII REHABILITACJI

Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Kowalik (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- Ja cielesne osób niepełnosprawnych,
- jakość życia osób w starszym wieku,
- zmęczenie u osób niepełnosprawnych;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „SPORT I NAUKA” 

Zakład Teorii Sportu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekunowie: prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk; dr Krzysztof Karpowicz (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- obszar zainteresowań dotyczy szeroko pojętej Teorii Sportu oraz Teorii Treningu Sportowego;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "MEDYCYNA DLA SPORTU"

Zakład Medycyny Sportu i Traumatologii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Przemysław Lutomski (e-mail:

Problematyka badawcza:
- rehabilitacja medyczna pacjentów aktywnych sportowo,
- pierwsza pomoc w urazach sportowych,
- doping w sporcie;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGII SPORTU

Zakład Psychologii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr hab. Maciej Tomczak, prof. AWF (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii sportu,
- wymiana doświadczeń i zainteresowań między uczestnikami,
- promocja psychologii sportu z naciekiem na zgodność z zasadami etyki zawodu psychologa;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOMECHANIKI

Zakład Biomechaniki 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Michał Murawa (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- empiryczne poznawanie zastosowań biomechanicznych torów pomiarowych;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "POINTA"

Zakład Biomechaniki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Joanna Gorwa (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- charakterystyka przebiegu sił reakcji podłoża podczas lądowań w podstawowych elementach tańca klasycznego, współczesnego, folklorystycznego, hip-hop,
- poziom wartości maksymalnych momentów sił w statyce generowanych przez główne zespoły mięśniowe tancerzy,
- poziom mocy rozwijanej przez zespoły mięśniowe tancerzy podczas wyskoku dosiężnego oraz „skoczności”,
- charakterystyka epidemiologiczna tancerzy dotyczącej historii urazów i bólów kręgosłupa oraz innych elementów strukturalnych i funkcjonalnych narządu ruchu,
- związku pomiędzy najczęściej występującymi kontuzjami w tańcu a konkretnymi elementami choreograficznymi;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GIMNASTYKI

Zakład Gimnastyki

Budynek obok Domu Studenckiego AWF, ul. Św. Rocha 9
Opiekun: dr Roman Celka (e-mai: )

 Problematyka badawcza: 
- biospołeczne uwarunkowania i skutki podejmowania aktywności fizycznej przez osoby w różnym wieku;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Zakład Żywności i Żywienia
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekunowie: prof. dr hab. Wojciech Chalcarz, dr Sylwia Merkiel - Pawłowska (e-mail:  )

Problematyka badawcza:
- żywienie człowieka,
- społeczne uwarunkowania nawyków żywieniowych,
- żywienie w domach pomocy społecznej;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej

ul. Królowej Jadwigi 27/39 (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: mgr Adam Prokopczyk

Problematyka badawcza:
- bezpieczeństwo w życiu codziennym
- profilaktyka, identyfikacja, zwalczanie zagrożeń w życiu codziennym
- aktywność fizyczna jako forma kształtowania bezpieczeństwa

 WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE - SEKCJA GEOGRAFICZNO – KRAJOZNAWCZA

Zakład Geoekologii Turystyki i Rekreacji 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)

Opiekunowie: dr Iwona Miedzińska, dr Beata Kaczor (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- aktywizacji studentów w zakresie geografii turystycznej i krajoznawstwa,
- organizacja warsztatów badawczych,
- turystyka a środowisko naturalne;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – SEKCJA HISTORII KULTURY I SZTUKI

Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)

Opiekun: dr Izabela Wyszowska (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- turystyka biograficzna,
- turystyka religijna,
- turystyka etniczna,
- muzealnictwo jako forma turystyki kulturalnej,
- miasta historyczne i ich turystyczne wykorzystanie;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE - SEKCJA PRZYRODNICZA

Zakład Geoekologii Turystyki Rekreacji
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekunowie: dr Aleksandra Machnik (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- upowszechnianie wiedzy przyrodniczej,
- ochrona środowiska przyrodniczego,
- turystyka przyjazna środowisku;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SPORTÓW TRADYCYJNYCH I ETNOLOGII SPORTU

Pracownia Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Małgorzata Bronikowska, prof. AWF (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- etnologia sportu, która zajmuje się badaniem starych form kultury fizycznej w szerokim jej rozumieniu, począwszy od prostych zabaw ludowych poprzez bardziej ustrukturalizowane gry i sporty, skończywszy na nowo powstających formach aktywności ruchowej w ujęciu historycznym, antropologicznym oraz socjologicznym,
- olimpizm, w ramach którego badaniu poddawane są zarówno wątki historyczne dotyczące tego obszaru (początki starożytnych i nowożytnych igrzysk, ich rozwój) jak i współczesna problematyka związana z działalnością Ruchu Olimpijskiego na czele z MKOl oraz dylematy związane z edukacją olimpijską jako dopełnieniem wychowania młodego człowieka poprzez sport; 


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ANIMACJI CZASU WOLNEGO

Katedra Rekreacji
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Beata Pluta, prof. AWF (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- rozwijanie życia naukowego wśród studentów i doktorantów,
- głównie specjalności Rekreacja oraz Animacja Czasu Wolnego,
- rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
- popularyzacja wiedzy w zakresie nowoczesnych form rekreacji, prozdrowotnego i aktywnego stylu życia,
- promowanie Katedry Rekreacji AWF w Poznaniu;

 ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ReFiz

Zakład Rehabilitacji
ZWKF, ul. Estkowskiego 13, Gorzów Wlkp

Opiekun: dr n. med. Stanisław Faliszewski (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie fizjoterapii,
- udział w pracach i badaniach naukowych,
- integracja środowiska studenckiego oraz kształtowanie osobowości członków koła;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTECH

Zakład Nauk Fizjologicznych 
ZWKF, ul. Estkowskiego 13, Gorzów Wlkp
Opiekun: dr hab. Mariusz Naczk (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- fizjologia człowieka w ontogenezie,
- wpływ różnych form wysiłku na ustrój,
- wykorzystanie nowych technologii w treningu sportowym i zdrowotnym,
- wpływ treningów o różnej charakterystyce na organizm człowieka;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PEDAGOGIKI

Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych
ZWKF, ul. Estkowskiego 13, Gorzów Wlkp
Opiekun: dr Mariola Radzińska (e-mail: )

Problematyka badawcza:
- jakość życia sportowców czynnych sportowo i po zakończeniu kariery zawodniczej,
- styl życia studentów - sportowców,
- międzypokoleniowe zmiany stylu życia kobiet a sposób spędzania czasu wolnego,
- wielokulturowość w rodzinie i jej wpływ na preferencje w zakresie turystyki i rekreacji;