1_HR_01

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - 27-28.09.18 BIAŁA PODLASKA

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Poznań jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Odkrywać zapomniane. Zakrywać odkryte. Problemy Autentyczności w Turystyce Kulturowej", która odbędzie się 27-28.09.18 w Białej Podlaskiej. 

Celem spotkania jest próba pogłębionej diagnozy tak zarysowanej problematyki oraz zachęcenie środowiska naukowców, badaczy i badaczek, teoretyków i teoretyczek oraz praktyków do podjęcia zagadnień tj. rodzaje i formy turystyki kulturowej; trendy i innowacje w turystyce kulturowej; kontrowersje i pułapki turystyczne w świecie produktów kultury; sport, tradycyjne gry i zabawy jako przykład oferty kulturowej regionów.

plakat

Do pobrania:
ZAPROSZENIE
KOMUNIKAT (POLSKI)
KOMUNIKAT (ENGLISH)
APPLICATION FORM

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - LABORATORIUM DOŚWIADCZEŃ TURYSTYCZNYCH - 15.06.18

Wydział Turystyki i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Filia w Białej Podlaskiej) oraz Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uprzejmie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Laboratorium doświadczeń turystycznych KONTROWERSJE I PROBLEMY WOKÓŁ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ, która odbędzie się 15.06.18 w Poznaniu.

W proponowanej konferencji obszarem zainteresowań badawczych stanie się turystyka wraz z bogatym spektrum form, szczególnie tych, które powszechne uważa się za dyskusyjne czy kontrowersyjne.

Do pobrania:
PROGRAM KONFERENCJI
Komunikat 1
Karta zgłoszeniowa
Wymogi redakcyjne

plakat konf