1_HR_01

Sekcja Nauki - kontakt

mgr Marzena SZERMENT - Koordynator Sekcji Nauki
pok. 111 , Budynek Rektoratu
tel. 61 835 - 50 - 61
e-mail:

mgr Dorota NIEDŹWIEDŹ - specjalista ds. nauki
pok. 111, Budeynek Rektoratu
tel. 61 835 - 50 - 61
e-mail:

mgr Anna KAMIŃSKA - ABRAM - specjalista ds. nauki
pok. 103, Budynek Rektoratu
tel. 61 835 - 51 - 12
e-mail: