1_HR_01

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

"Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi"


FNP logo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacją pozarządową, apolityczną instytucją typu non - profitktóra realizuje misję wspierania nauki.  


Wsparcie jest bezpośrednio kierowane do uczonych i grup badawczych, a wszystkie nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu. 


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszytskich dziedzinach naukowych,

- modernizację warsztatów badawczych,

- wspomaganie
innowacyjnych przedsięwzięć


Oficjalna strona Fundacji na rzecz Nauki Polskiejhttp://www.fnp.org.plŹródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej