1_HR_01

DIALOG - nabór do 30.06.19

MNiSW logoCelem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy
i trwałych relacji między podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.


Program "DIALOG" obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • Doskonałość naukowa - dotyczy umiędzynarodowienia polskiej nauki, rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, a także podniesienia jakości i przełomowości badań naukowych;
  • Nauka dla innowacyjności - dotyczy otwarcia nauki na rynek pracy, współpracy z gospodarką oraz wspierania procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań;
  • Humanistyka dla rozwoju - dotyczy stymulowania rozwoju innowacyjnych badań humanistycznych i społecznych;

Nabór wniosków jest ciągły i będzie trwał do 30.06.19

Więcej informacji na stronie MNISW:
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html