1_HR_01

Rozwój Sportu Akademickiego

sport akademicki


Program "Rozwój Sportu Akademickiego" ma na celu: 

a) zapewnienie rozwoju badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego
w szczególności przez jednostki realizujące program Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
b) wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego,
c) wspieranie badań związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,

d) wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego

Do programu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych).
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
Wnioski należy składać zarówno w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do, jak i w formie papierowej na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 


Ostatni nabór wniosków w ramach programu minął 05.2015 roku.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego