1_HR_01

Program Badań Stosowanych

badania stosowane


pbs

Ostatni nabór wniosków minął 01.2014 roku.

Więcej informacji na temat Programu Badań Stosowanych znajduje się na oficjalnej stronie
Narodowego Centrum Badań i Rozowoju

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju