1_HR_01

Projekty NCN realizowane od 2013 roku

SONATA 13

Projekt badawczy pn. Modyfikacja pobudzeń synaptycznych motoneuronu przy wykorzystaniu przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym (tsDCS) - nowa strategia w terapii stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) ? 
- kierownik projektu: dr Marcin Bączyk
Termin realizacji: od 19-04-2018 do 18-04-2021


OPUS 13

Projekt badawczy pn. Modulacja właściwości elektrofizjologicznych motoneuronów rdzenia kręgowego w następstwie przezrdzeniowej stymulacji prądem stałym (tsDCS).
- kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krutki
Termin realizacji: od 10-01-2018 do 09-01-2021

PRELUDIUM 10

Projekt badawczy pn. Przejściowe obniżenie zdolności generowania siły skurczu jednostek ruchowych po spadku częstotliwości pobudzeń: nowe zjawisko w fizjologii mięśni
- kierownik projektu: mgr Joanna Grzesiak
Termin realizacji:
od 05-08-2016 do 04-08-2019

OPUS 6

Projekt badawczy pn. Plastyczność jednostek ruchowych pod wpływem treningu siłowego
- kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Celichowski
Termin realizacji: od 10-07-2014 do 09-07-2017


OPUS 5

Projekt badawczy pn. Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych
-kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Celichowski
Termin realizacji: od 14-04-2014 do 13-04-2017

Projekt badawczy pn. Wpływ suplementacji beta-alaniny na cechy skurczu jednostek motorycznych oraz wybrane wskaźniki biochemiczne u młodych i starych szczurów
- kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak
Termin realizacji: od 14-04-2014 do 13-04-2017

Projekt badawczy pn. Zmiany metabolizmu nukleotydów i ich pochodnych we krwi pod wpływem długotrwałego treningu fizycznego
- kierownik projektu: dr hab. Jacek Zieliński, prof. AWF
Termin realizacji: od 22-04-2014 do 21-04-2018

Projekt badawczy pn. Rzetelność i trafność polskiej adaptacji wybranych narzędzi CHAMPS, PAQE, YPAS, do pomiaru aktywności fizycznej osób starszych
- kierownik projektu: dr Magdalena Król - Zielińska
Termin realizacji: od 27-08-2014 do 26-08-2019 


HARMONIA

Projekt badawczy pn. Wpływ przewlekłego przeciążenia mięśnia na cechy motoneuronów i jednostek ruchowych
-kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krutki
Termin realizacji: od 10-09-2012 do 09-09-2015

PRELUDIUM

Projekt badawczy pn. Wpływ 5-tygodniowego treningu wibracyjnego na właściwości elektrofizjologiczne motoneuronów mięśni kończyn tylnych w rdzeniu kręgowym
- kierownik projektu: mgr Marcin Bączyk
Termin realizacji: od 16-12-2011 do 15-12-2013

Projekt badawczy pn. Zmiany cech skurczu i potencjałów czynnościowych jednostek motorycznych w mięśniu brzuchatym przyśrodkowym łydki szczura w trakcie rozwoju

- kierownik projektu: mgr Zuzanna Dobrzyńska
Termin realizacji: od 16-12-2011 do 15-12-2014