1_HR_01

GRANTY MINIATURA (NARODOWE CENTRUM NAUKI)

MINIATURA 4

Tytuł: Wpływ sił trakcyjnych na zmiany stężeń biochemicznych wskaźników uszkodzeń struktur kręgosłupa u kobiet z otyłością cierpiących na przewlekły ból w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.
Osoba realizująca zadanie: dr Marzena Ratajczak
Termin realizacji: 01.10.2020 - 01.10.2021


MINIATURA 3

Tytuł: Rola i znaczenie turystyki w procesie budowania tożsamości i świadomości kulinarnej dzieci
Osoba realizująca zadanie: dr hab. Karolina Buczkowska - Gołąbek
Termin realizacji: 07.11.2019 - 07.11.2020

Tytuł: Aktywni przed pierwszym dzwonkiem
Osoba realizująca zadanie: dr Agata Korcz
Termin realizacji: 07.11.2019 - 07.11.2020 (zawieszenie realizacji działania od 07.05.2020 do 31.12.2022)

Tytuł: Sposób żywienia a rozwój hiperandrogenizmu pochodzenia jajnikowego u dziewcząt w okresie okołopokwitaniowym - badania wstępne. 
Osoba realizująca zadanie: dr Małgorzata Mizgier
Termin realizacji: 19.12.2019 - 19.12.2020

MINIATURA 2

Tytuł: Wpływ działania sił trakcyjnych na parametry funkcjonalne i strukturalne kręgosłupa u osób z przewlekłym zespołem bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupa. 
Osoba realizująca zadanie: dr Michał Wendt
Termin realizacji: 15.09.2018 - 15.09.2019

MINIATURA 1

Tytuł: Opracowanie metody równoległej detekcji stadiów dyspersyjnych pasożytów zoonotycznych Toxocara canis, T. cati i Toxoplasma gondii w glebie poprzez analizę DNA środowiskowego.
Osoba realizująca zadanie: dr Wojciech Jarosz
Termin realizacji: 02.09.2017 - 02.09.2018

Tytuł: Analiza zmęczenia obwodowego i ośrodkowego młodych piłkarzy nożnych w półrocznym makrocyklu szkoleniowym.
Osoba realizująca zadanie: dr hab. Marcin Andrzejewski

Termin realizacji: 13.09.2017 - 13.09.2018

Tytuł: Wpływ wysiłku fizycznego w warunkach hipoksji normobarycznej na poziom witaminy D, wybranych wskaźników prozapalnych oraz insulinowrażliwość u zdrowych młodych mężczyzn.
Osoba realizująca zadanie: dr Ewa Śliwicka

Termin realizacji: 07.12.2017 - 07.12.2018