1_HR_01

Projekty MNiSW realizowane od 2013 roku

NAWA - NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Projekt badawczy pn. Wpływ epidemii COVID-19 na przygotowania paraolimpijczyków do zawodów rangi krajowej i międzynarodowej
- kierownik projektu: dr Piotr Urbański
Termin realizajcij:
30-06-2021 do 30-06-2022ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO IV EDYCJA


Projekt badawczy pn. Kryteria doboru zawodników do osad wieloosobowych w sportach wodnych w ujęciu wieloczynnikowym
- kierownik projektu: dr Jarosław Janowski
Termin realizacji: od 31-03-2016 do 30-03-2019

Projekt badawczy pn. Patobiomechaniczna ocena wpływu zmian przeciążeniowych w obrębie narządu ruchu na wynik sportowy w rocznym cyklu szkoleniowym u zawodników uprawiających asymetryczne dyscypliny - kontekst optymalizacji treningu
- kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Ogurkowska, prof. AWF
Termin realizacji: od 31-03-2016 do 30-03-2019

Projekt badawczy pn. Wspomaganie procesu treningowego w żeglarstwie z wykorzystaniem dźwiękowej informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym
- kierownik projektu: dr Jacek Tarnas
Termin realizacji:
od 18-04-2016 do 17-04-2019

 


ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO III EDYCJA

Projekt badawczy pn. Analiza wpływu wybranych suplementów roślinnych na układ immunologiczny u wysokokwalifikowanych wioślarzy
- kierownik projektu: dr hab. Anna Skarpańska - Stejnborn, prof. AWF
Termin realizacji:
od 14-04-2015 do 13-12-2018

Projekt badawczy pn. Monitoring nawodnienia organizmu i stężenia elektrolitów u zawodniczek zespołowych gier sportowych w rocznym cyklu treningowym
- kierownik projektu: dr Tomasz Podgórski
Termin realizacji: od 14-04-2015 do 13-10-2017

Projekt badawczy pn. Wspomaganie treningu szybkościowo - koordynacyjnego sportowców wysokiej klasy ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego przygotowania startowego
- kierownik projektu: dr hab. Jacek Zieliński, prof. AWF
Termin realizacji: od 14-04-2015 do 13-04-2018 

ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO II EDYCJA

Projekt badawczy pn. Monitoring i optymalizacja obciążeń treningowych oraz analiza zmęczenia u zawodników uprawiających hokej na trawie w klubie sportowym AZS AWF Poznań 
- kierownik projektu: doc. dr Jacek Adrian
Termin realizacji: od 27-11-2013 do 26-11-2016

Projekt badawczy pn. Biomechaniczna ocena potencjału motorycznego zawodników akademickich wybranych dyscyplin w rocznym cyklu szkoleniowym: kontekst urazowości i profilaktyki oraz aplikacji 
- kierownik projektu: prof. dr hab. Lechosław B. Dworak
Termin realizacji: od 29-11-2013 do 28-11-2016

Projekt badawczy pn. Monitoring i optymalizacja procesu treningowego sportowców wysokiej klasy w aspekcie wydolności fizycznej, techniki ruchu i wspomagania psychologicznego. Badania nowoczesnymi metodami 
w rzeczywistych warunkach treningowych 
- kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kusy, prof. AWF
Termin realizacji: od 02-12-2013 do 01-12-2016


ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO I EDYCJA

Projekt badawczy pn. Indywidualizacja szkolenia w zespołowych grach sportowych na podstawie wieloczynnikowej oceny przygotowania motorycznego zawodników z uwzględnieniem aspektów biochemicznych i fizjologicznych
- kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
Termin realizacji: od 27-12-2011 do 26-12-2014

Projekt badawczy pn. Optymalizacja szkolenia sportowego zawodników zaplecza reprezentacji olimpijskiej w sportach indywidualnych - stworzenie efektywnego systemu treningu i selekcji

- kierownik projektu: dr hab. Tadeusz Rynkiewicz, prof. AWF
Termin realizacji: od 28-12-2011 do 27-12-2014

AKADEMICKIE CENTRUM KREATYWNOŚCI
- ŚRODKI FINANSOWE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt badawczy pn. Aktywni nie tylko online
- kierownik projektu: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF
Termin realizacji: od 29-12-2014 do 15-11-2015

GRANTY NA BADANIA WŁASNE

Projekt badawczy pn. Badania obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego w wybranych - ekspresyjnych elementach tańca współczesnego i klasycznego z zastosowaniem metod identyfikacji sił generowanych przez mięśnie
- kierownik projektu: dr Joanna Gorwa
Termin realizacji: od 13-04-2010 do 12-04-2015

Projekt badawczy pn. Metabolizm puryn oraz potencjał antyoksydacyjny u zawodników uprawiających sport wyczynowy - wpływ wieku, poziomu sportowego oraz dyscypliny sportowej
- kierownik projektu: dr hab. Jacek Zieliński
Termin realizacji: od 22-06-2009 do 21-06-2013

Projekt badawczy pn. Zmienność morfologiczna, funkcjonalna i dynamiczna kończyn dolnych u chłopców i dziewcząt uprawiających piłkę nożną w fazie pubertalnej dojrzewania
- kierownik projektu: dr Katarzyna Antosiak - Cyrak
Termin realizacji: od 17-05-2011 do 16-05-2015

Projekt badawczy pn. Możliwości zastosowania wybranych suplementów roślinnych w profilaktyce stanów zapalnych u
zawodników poddanych intensywnym wysiłkom fizycznym
- kierownik projektu: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska - Szcześniak
Termin realizacji: od 18-05-2011 do 17-05-2014

Projekt badawczy pn. Ocena kompleksowej fizjoterapii chorych pozabiegach onkologicznych w obrębie głowy i szyi
- kierownik projektu: dr hab. Sławomir Marszałek
Termin realizacji: od 21-05-2009 do 20-05-2013

Projekt badawczy pn. Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną
- kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Chalcarz
Termin realizacji: od 27-10-2009 do 26-04-2014

Projekt badawczy pn. Ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki na wiejskich obszarach pojeziernych
- kierownik projektu: dr Joanna Kosmaczewska
Termin realizacji projektu: 21-09-2010 do 20-09-2013

PROJEKT BADAWCZY PROMOTORSKI

Projekt badawczy pn. Biomechaniczna i kinezjologiczna analiza chodu kangurowego o kulach u pacjentów po urazach kończyn dolnych
- kierownik projektu: prof. dr hab. Lechosław B. Dworak

Termin realizacji:
od 19-05-2011 do 18-05-2015