1_HR_01

Projekty NCN realizowane od 2013 roku


SONATA 14

Projekt badawczy pn. Ocena wpływu bodźców wysiłkowych / stresowych na mechanizmy i skuteczność działania kwasu beta-hydroksy-beta-metylomasłowego (HMB) u osób wytrenowanych i niedożywionych.
- Kierownik projektu: prof. AWF dr hab. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski

Termin realizacji: 2019 - 2022PRELUDIUM BIS 2

Projekt badawczy pn. Rola metabolitu mikrobioty jelitowej, N-tlenku trzymetyloaminy, w rozwoju insulinooporności
- kierownik projektu: dr hab. Robert Olek
Termin realizacji:
01-10-2021 do 30-09-2025


OPUS 18


Projekt badawczy pn. Mechanizmy warunkujące załamanie homeostazy między pobudzeniami synaptycznymi a wewnętrzną pobudliwością motoneuronów w stwardnieniu zanikowym bocznym u myszy.
- kierownik projektu: prof. dr Daniel Zytnicki
Termin realizacji: 22-07-2020 do 21-07-2023

 


OPUS 16

Projekt badawczy pn. Różnice płciowe głównych elementów odruchu na rozciąganie: motoneuronów oraz wrzecion mięśniowych.
- kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Celichowski
Termin realizacji:
24-07-2019 do 23-07-2022

PRELUDIUM 16

Projekt badawczy pn. Wpływ temperatury na właściwości skurczu jednostek ruchowych w mięśniach brzuchatym przyśrodkowym i płaszczkowatym szczura
- kierownik projektu: mgr Bartosz Malak
Termin realizacji: 
26-07-2019 do 25-07-2022

 


OPUS 15

Projekt badawczy pn. Aktywacja szlaków związanych z inflomasomami w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej i zwiększona aktywacja tych szlaków w mięśniach szkieletowych w odpowiedzi na aktywność fizyczną - badania in vitro i in vivo.
- kierownik projektu: prof. Giovanni Lombardi 
Termin realizacji: od 09-01-2019 do 08-01-2022
 (w AWF Poznań od 26-02-2020) 

OPUS 14


Projekt badawczy pn. Wpływ długotrwałej adaptacji do intensywnego treningu szybkościowo-siłowego i wytrzymałościowego na stężenie wolnych aminokwasów w osoczu w spoczynku, podczas stopniowanego wysiłku i w okresie restytucji powysiłkowej.
- kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kusy, prof. AWF
Termin realizacji:
31-07-2018 do 30-07-2021 

Projekt badawczy pn. Adaptacja cech elektrofizjologicznych motoneuronów rdzenia kręgowego szczura do zmian stężeń czynników neurotroficznych w osoczu krwi i mięśniach szkieletowych
- kierownik projektu: dr hab Włodzimierz Mrówczyński, prof. AWF
Termin realizacji:
22-08-2018 do 21-08-2021

Projekt badawczy pn. Wpływ aktywności fizycznej na tkankową biodostępność tlenku azotu (NO) i biogenezę mitochondiów w mięśniach szkieletowych i w sercu myszy transgenicznych (Tgalfaq*44) z przewlekłą niewydolnością serca.
- kierownik projektu: dr hab. lek. med. Joanna Majerczak
Termin realizacji: 20-09-2018 do 19-04-2022

SONATA 13

Projekt badawczy pn. Modyfikacja pobudzeń synaptycznych motoneuronu przy wykorzystaniu przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym (tsDCS) - nowa strategia w terapii stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) ? 
- kierownik projektu: dr Marcin Bączyk
Termin realizacji: od 19-04-2018 do 18-04-2021

OPUS 13

Projekt badawczy pn. Modulacja właściwości elektrofizjologicznych motoneuronów rdzenia kręgowego w następstwie przezrdzeniowej stymulacji prądem stałym (tsDCS).
- kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krutki
Termin realizacji: od 10-01-2018 do 09-01-2021

Projekt badawczy pn. Efekty krótkoterminowe i długoterminowe ogólnoustrojowej krioterapii na wrażliwość na działanie insuliny w grupie osób z nadwagą - badania translacyjne z uwzględnieniem zmian indukowanych zimnem i treningiem na regulację hormonalną metabolizmu.
- kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Ziemann
Termin realizacji: od 03-01-2018 do 02-01-2022 (w AWF Poznań od 26-02-2020) 

PRELUDIUM 10

Projekt badawczy pn. Przejściowe obniżenie zdolności generowania siły skurczu jednostek ruchowych po spadku częstotliwości pobudzeń: nowe zjawisko w fizjologii mięśni
- kierownik projektu: mgr Joanna Grzesiak
Termin realizacji:
od 05-08-2016 do 04-08-2019

OPUS 6

Projekt badawczy pn. Plastyczność jednostek ruchowych pod wpływem treningu siłowego
- kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Celichowski
Termin realizacji: od 10-07-2014 do 09-07-2017


OPUS 5

Projekt badawczy pn. Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych
-kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Celichowski
Termin realizacji: od 14-04-2014 do 13-04-2017

Projekt badawczy pn. Wpływ suplementacji beta-alaniny na cechy skurczu jednostek motorycznych oraz wybrane wskaźniki biochemiczne u młodych i starych szczurów
- kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak
Termin realizacji: od 14-04-2014 do 13-04-2017

Projekt badawczy pn. Zmiany metabolizmu nukleotydów i ich pochodnych we krwi pod wpływem długotrwałego treningu fizycznego
- kierownik projektu: dr hab. Jacek Zieliński, prof. AWF
Termin realizacji: od 22-04-2014 do 21-04-2018

Projekt badawczy pn. Rzetelność i trafność polskiej adaptacji wybranych narzędzi CHAMPS, PAQE, YPAS, do pomiaru aktywności fizycznej osób starszych
- kierownik projektu: dr Magdalena Król - Zielińska
Termin realizacji: od 27-08-2014 do 26-08-2019 


HARMONIA

Projekt badawczy pn. Wpływ przewlekłego przeciążenia mięśnia na cechy motoneuronów i jednostek ruchowych
-kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krutki
Termin realizacji: od 10-09-2012 do 09-09-2015

PRELUDIUM

Projekt badawczy pn. Wpływ 5-tygodniowego treningu wibracyjnego na właściwości elektrofizjologiczne motoneuronów mięśni kończyn tylnych w rdzeniu kręgowym
- kierownik projektu: mgr Marcin Bączyk
Termin realizacji: od 16-12-2011 do 15-12-2013

Projekt badawczy pn. Zmiany cech skurczu i potencjałów czynnościowych jednostek motorycznych w mięśniu brzuchatym przyśrodkowym łydki szczura w trakcie rozwoju

- kierownik projektu: mgr Zuzanna Dobrzyńska
Termin realizacji: od 16-12-2011 do 15-12-2014