1_HR_01

Spotkania naukowe - 2009/2010

 

XI SPOTKANIE NAUKOWE

"Refleksje statystyka dotyczące badań eksperymentalnych i korelacyjnych" - dr hab., prof. AWF Dariusz Wieliński (Katedra Antropologii i Biometrii);

"Psychospołeczne koncepcje niepełnosprawności jako wyznaczniki prowadzonych oddziaływań rehabilitacyjnych" - dr Grzegorz Bręczewski (Zakład Psychologii).


X SPOTKANIE NAUKOWE

"Aksjologiczny wymiar zrównoważonego rozwoju w turystyce" - dr hab., prof. AWF Marek Kazimierczak (Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki);

"Metoda FES i EMG Biofeedback w terapii kobiet z nietrzymaniem moczu" - dr Krystyna Garstka-Namysł (Zakład Metodyki Rekreacji).


IX SPOTKANIE NAUKOWE

"W obronie etosu nauczyciela akademickiego" - prof. dr hab. Lech Witkowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);

"Predykatory zachowań zdrowotnych w procesie edukacyjnym na przykładzie różnych grup społeczno-zawodowych" - dr Ida Laudańska-Krzemińska (Zakład Podstaw Wychowania Zdrowotnego).


VIII SPOTKANIE NAUKOWE

"Nauczyciel a wartości w filozofii kultury fizycznej i w pedagogice sportu" - doc. dr Krzysztof Zuchora (AWF Warszawa);

"Rola preferencji motorycznych w zespole czynników determinujących poziom sportowy zawodników uprawiających hokej na trawie" - dr Jan Konarski (Zakład Teorii Sportu).


VII SPOTKANIE NAUKOWE

"O dwóch modelach badań empirycznych w naukach społecznych" - prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM Poznań);

"Dualizm działania reaktywnych form tlenu; wysiłek fizyczny" - dr Agnieszka Zembroń-Łacny (ZWKF Gorzów Wlkp.);

"Granty Europejskiej Rady ds. Badań - Program Pomysły" - mgr Izabela Stelmaszewska-Patyk (konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego).