1_HR_01

Spotkania naukowe - 2010/2011

XXI SPOTKANIE NAUKOWE

"Doskonalenie aktywności naukowej pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w świetle nowych rozwiązań organizacyjnych - ustawa o szkolnictwie wyższym, NCN, NCBiR..." - prof. dr hab. Andrzej Wit (AWF Warszawa);

"Wpływ wysiłku fizycznego o różnej intensywności na stabilność posturalną u mężczyzn w starszym wieku" - dr Rafał Stemplewski (Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Antropomotoryki);

 


XX SPOTKANIE NAUKOWE

"Nowe regulacje prawne w szkolnictwie wyższym" - Poseł na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz;

"Wybrane problemy z działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów" - prof. dr hab. Wiesław Osiński (Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego).


XIX SPOTKANIE NAUKOWE

"Czy dzieje kultury fizycznej mogą być atrakcyjne dla historyka? - dr Marek Rezler;

"Stabilność posturalna u dzieci zdrowych i z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa" - dr Marzena Wiernicka (Zakład Kinezyterapii).


XVIII SPOTKANIE NAUKOWE

"Psychogimnastyka G. Gurdżijewa jako sposób doskonalenia rozwoju człowieka" - dr hab., prof. AWF Piotr Gronek (Zakład Fizjologii);

"SCI VERSE I SCIENCE DIRECT - nowe możliwości" - pani Barbara Świderska (przedstawiciel firmy ELSVIER B.V.).


XVII SPOTKANIE NAUKOWE

"Kliniczne i socjalne aspekty fizjoterapii chorych z obrzękiem limfatycznym" - dr n. med. Janusz Doś (Zakład Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej ZWKF Gorzów Wlkp.);

"Nowa koncepcja nauczania i doskonalenia techniki sportowej w piłce nożnej" - dr Włodzimierz Stronczyński (Zakład Gier Sportowych ZWKF Gorzów Wlkp.).


XVI SPOTKANIE NAUKOWE

"Polityka naukowa naszej Akademii w świetle zmian strukturalnych szkolnictwa wyższego" - prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Prorektor ds. Nauki;

"Kibicowanie w polskiej piłce nożnej. Casus Lecha Poznań" - dr Tomasz Sahaj (Zakład Filozofii i Socjologii).


XV SPOTKANIE NAUKOWE

"Antropologia a kultura fizyczna - od Eugeniusza Piaseckiego do Zbigniewa Drozdowskiego" - prof. dr hab. Napoleon Wolański;

"Wpływ programowanej aktywności fizycznej na właściwości morfofunkcjonalne i jakość życia kobiet po mastektomii" - dr Urszula Czerniak (Katedra Antropologii i Biometrii).


XIV SPOTKANIE NAUKOWE

"O autorytecie ludzi nauki" - prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk (AWF Warszawa).


XIII SPOTKANIE NAUKOWE

"O złożonym obliczu bólu" - dr hab., prof. AWF Maciej Pawlak (Zakład Biochemii);

"Zmienność morfologiczna, funkcjonalna i dynamiczna kończyn dolnych u chłopców uprawiających piłkę nożną, piłkę siatkową oraz nieuprawiających sportu w fazie pubertalnej okresu dojrzewania" - dr Katarzyna Antosiak-Cyrak (Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego).


XII SPOTKANIE NAUKOWE

"Charakterystyka turystów kulturowych w Polsce" - dr Karolina Buczkowska (Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki);

"Podsumowanie wyników pracy Senackiej Komisji Nauki oceniającej wnioski ubiegające się o finansowanie projektów w ramach dotacji na badania własne Uczelni" - prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Prorektor ds. Nauki.