1_HR_01

Spotkania naukowe - 2011/2012

 

XXIV SPOTKANIE NAUKOWE

"Podejście systemowe w badaniach naukowych. Na przykładzie wypadków i katastrof lotniczych" - płk dr nauk wojskowych Edmund Klich;

"Tendencje zmian struktury oraz poziomu efektów motorycznych młodych sportowców w kontekście uwarunkowań etapu ukierunkowanego procesu szkolenia sportowego" - dr Krzysztof Karpowicz (Zakład Teorii Sportu).


XXIII SPOTKANIE NAUKOWE

"Prognozowanie rozwoju motorycznego i somatycznego dzieci ze środowiska wiejskiego w świetle wyników badań w latach 1986, 1996 i 2006" - dr Jarosław Janowski (Zakład Teorii Sportu);

"Analiza zasad i warunków ubiegania się o fundusze NCN-u oraz Komisji Europejskiej na badania naukowe" - prof. dr hab. Jan Celichowski, ekspert NCN-u oraz KE -  7PR.


XXII SPOTKANIE NAUKOWE

"Somatyczna i funkcjonalna asymetria zawodniczek i zawodników uprawiających hokej na trawie" - dr Magdalena Krzykała (Katedra Antropologii i Biometrii);

"Analiza  warunków utrudniających pracę naukową na Uczelni" - prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Prorektor ds. Nauki.