1_HR_01

Spotkania naukowe - 2012/2013

 

XXVIII SPOTKANIE NAUKOWE

"Stopnie naukowe i tytuł naukowy w świetle nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 2011 roku" - prof. dr hab. Wiesław Osiński, Przedstawiciel Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;

"Efektywność naukowa jednostek AWF Poznań w latach 2008-2012" - prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Prorektor ds. Nauki.


XXVII SPOTKANIE NAUKOWE

"Wykorzystanie metody bliźniąt do określenia udziału czynników genetycznych i środowiskowych w zmienności cech ilościowych w okresie okołourodzeniowym" - dr Małgorzata Waszak (Katedra Anatomii);

"Dylematy historiografii alchemii" - dr Rafał Prinke (Zakład Informatyki).


XXVI SPOTKANIE NAUKOWE

"Zasady pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe. Punkt widzenia Narodowego Centrum Nauki w Krakowie" - prof. dr hab. Michał Karoński, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki;

"Procedury rozpatrywania wniosków badawczych w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie" - prof. dr hab. Krzysztof Nowak, Członek Rady NCN-u, Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur.


XXV SPOTKANIE NAUKOWE

"Kierunki rozwoju naukowego Uczelni" - prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Prorektor ds. Nauki;

"Kierunki rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji" - dr hab., prof. AWF Jacek Lewandowski, Dziekan Wydziału WFSiR;

"Kierunki rozwoju Wydziału Turystyki i Rekreacji" - dr hab., prof. AWF Beata Pluta, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału TiR;

"Kierunki rozwoju Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp." - dr hab., prof. AWF Zdzisław Adach, Dziekan ZWKF w Gorzowie Wlkp.