1_HR_01

STYPENDIA AWF NA NAUKOWE STAŻE ZAGRANICZNE

Aktualizacja - 14.12.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 73/2020 została otwarta kolejna edycja uczelnianego konkursu na stypendia związane z pokryciem kosztów naukowych staży zagranicznych pracowników AWF.

Termin składania aplikacji: 30.01.2021
Miejsce składania dokumentów: Sekcja Nauki (pok. 111 Budynek Rektoratu)


Dokumenty do pobrania:

TREŚĆ REGULAMINU

APPLICATION FOR THE FELLOWSHIP

UMOWA STYPENDIALNA