1_HR_01

STYPENDIA AWF NA NAUKOWE STAŻE ZAGRANICZNE

Aktualizacja - 09.01.18

Informujemy, że została otwarta druga edycja konkursu na stypendia związane z pokryciem kosztów naukowych staży zagranicznych pracowników AWF Poznań.

Termin składania wniosków: 30.01.18 


Aktualizacja - 13.06.17

pucharInformujemy, że decyzją Komisji konkursowej do oceny aplikacji, stypendium na naukowy staż zagraniczny zostało przyznane dr hab. Dawidowi Łochyńskiemu z Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu
Laureat, na miejsce odbycia stażu zagranicznego, wybrał University of Western Ontario (KANADA).

Serdecznie gratulujemy!

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 34/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu został ustanowiony Regulamin przyznawania stypendiów na naukowe staże zagraniczne.


Dokumenty do pobrania:

 

TREŚĆ REGULAMINU

APPLICATION FOR THE FELLOWSHIP

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY APLIKACJI