1_HR_01

STYPENDIA AWF NA NAUKOWE STAŻE ZAGRANICZNE

Aktualizacja - 13.02.19


pucharInformujemy, że decyzją Komisji konkursowej do oceny aplikacji, stypendium na naukowy staż zagraniczny w 2019 roku zostało przyznane dr Ewie Malchrowicz - Mośko z Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki
Laureatka, na miejsce odbycia stażu zagranicznego, wybrała University of Ottawa (KANADA).

Serdecznie gratulujemy!

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 34/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu został ustanowiony Regulamin przyznawania stypendiów na naukowe staże zagraniczne.


Dokumenty do pobrania:

 

TREŚĆ REGULAMINU

APPLICATION FOR THE FELLOWSHIP

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY APLIKACJI